Eksploatacja i utrzymanie

katalog usług

Eksploatacja i utrzymanie

Saur posiada swoje własne laboratoria i proponuje globalne rozwiązania w dziedzinie zarządzania jakością wody samorządom oraz przedsiębiorstwom przemysłowym. Ekipy są gotowe do działania 24h/dobę przez 365 dni w roku. Nasi eksperci analizują codziennie setki parametrów fizyczno-chemicznych oraz biologicznych aby zapewnić zdrowie konsumentom, kontrolować jakość wód kąpielowych oraz weryfikować zgodność wód wprowadzonych do środowiska naturalnego.
Usługi wodno- kanalizacyjne
Zarządzanie sieciami wodno- kanalizacyjnymi jest zoptymalizowane, co gwarantuje poprawę wydajności, ogranicza wycieki i pozwala planować operacje konserwacyjne i naprawcze.

Grupa Saur stworzyła narzędzia modelowania hydraulicznego sieci i jest w stanie zarządzać parametrami technicznymi, demograficznymi, ekonomicznymi i geologicznymi sieci samorządów lokalnych wspierając tym samym gospodarkę wodno- kanalizacyjną gmin i miast. Wszystkie dane zebrane z sieci są przetwarzane i analizowane w centrach zarządzania operacyjnego. Struktury te pozwalają zoptymalizować eksploatowanie sieci i instalacji oraz zapobiegać ryzykom awarii.
Produkcja i dystrybucja wody pitnej
Naszym zadaniem jest zapewnienie produkcji i dystrybucji wody pitnej 24h/dobę oraz zagwarantowanie ciągłość usług. Wodę pobieramy z jej naturalnego środowiska, następnie poddajemy uzdatnianiu, magazynujemy ją oraz dystrybuujemy. Saur rozwinął i opatentował liczne procesy uzdatniania aby:
 • przystosować procesy do zmian jakości wody,
 • zoptymalizować zużycie energii i reagentów w naszych instalacjach,
 • chronić źródła wody oraz tereny jej poboru,
 • proponować samorządom kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej ( twardość wody, odpady medyczne, pestycydy),
 • przygotować plany gospodarki kryzysowej by reagować podczas wszelkich nieprzewidzianych wydarzeń (zanieczyszczenia źródeł wody, awarie zaopatrzenia w wodę itp.).
Oczyszczanie ścieków
Naszą misją jest również utrzymanie i zapewnienie dobrego funkcjonowania sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków, które eksploatujemy. Regularne inspekcje, kontrole, testy szczelności pozwalają utrzymać sieci w dobrym stanie oraz zaplanować czyszczenie. W oczyszczalniach ścieków, którymi zarządzamy, stosujemy automatyczny nadzór nad ich funkcjonowaniem oraz jakością wód na wyjściu z oczyszczalni.
Saur Polska oferuje:
 • redukcję ilości osadów ściekowych,
 • optymalizację zużycia energii i reagentów,
 • optymalne zagospodarowanie powierzchni budynków,
 • usuwanie mikrozanieczyszczeń (pestycydy, odpady medyczne),
 • waloryzację oczyszczonych ścieków.
Saur Polska proponuje również zagospodarowanie osadów ściekowych w następujący, wybrany przez klienta sposób:
 • kompostowanie,
 • rolnicze wykorzystanie (rozlanie),
 • technologie alternatywne: odwadnianie, magazynowanie, suszenie termiczne lub słoneczne, waloryzacja termiczna.