Prace projektowe i budowlane

katalog usług

prace projektowe i budowlane

Spółka Saur Polska oferuje gotowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz zagospodarowania osadów pochodzących z procesów oczyszczania ścieków.

Korzystając z kompetencji Grupy Saur w zakresie ochrony środowiska, spółka Saur Polska proponuje przedsiębiorstwom przemysłowym i samorządom lokalnym kompletną ofertę:
  • projektowania,
  • zarządzania projektami,
  • doradztwa i świadczenia usług inżynierskich oraz eksploatacyjnych,
  • zarządzania całym cyklem wody przemysłowej.
Gwarantujemy indywidualne podejście do przygotowywania oferty uwzględniające specyfikę i budżet klienta. Nasze innowacyjne rozwiązania zapewniają wysoką jakość realizacji oraz spełnienie wszelkich wymogów ekonomicznych i ekologicznych. Dzięki ciągłej komunikacji samorządy lokalne i przedsiębiorstwa przemysłowe pozostają jednostkami zarządzającymi ich projektami na wszystkich etapach realizacji.
Ekspertyzy w dziedzinie gospodarki wodno ściekowej:
  • budowy instalacji „pod klucz” o optymalnych kosztach produkcji i eksploatacji,
  • bycia na bieżąco z najnowszymi technologiami i innowacjami oraz sprostania zasadom zrównoważonego rozwoju.