Realizacja projektów „pod klucz”

KATALOG USŁUG

Realizacja projektów „pod klucz”

Dzięki szerokiemu doświadczeniu w dziedzinie zintegrowanego zarządzania usługami gospodarki wodno-kanalizacyjnej, nasza firma wspiera jednostki samorządów lokalnych w zakresie kompleksowej realizacji ich inwestycji.

Na podstawie, między innymi umów partnerstwa publiczno- prywatnego lub koncesji na roboty budowlane, możemy zapewnić:
  • Projektowanie obiektów wyposażonych w najbardziej zaawansowane technologie,
  • Finansowanie i realizację prac,
  • Rozruch, eksploatację i utrzymanie instalacji.
Nasza firma dysponuje licznymi referencjami w dziedzinie długofalowej współpracy z samorządami lokalnymi na terenie Francji i wielu innych krajach świata, które umożliwiły nam uzyskanie pozycji prekursora także na rynku polskim. Doskonałym przykładem może być zawarcie w 2012 roku 32-letniej umowy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego z gminą Konstancin- Jeziorna, obejmującej finansowanie, zaprojektowanie, budowę i eksploatację oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnia ścieków w Konstancinie- Jeziornie

Oczyszczalnia ścieków w Konstancinie- Jeziornie zapewnia oczyszczanie ścieków pochodzących z terenu gminy Konstancin-Jeziorna (24 000 mieszkańców)


dane liczbowe dotyczące działności eksploatacyjnej

30 000


obsługa mieszkańców
6 000


m³ dziennie
SBR


technologia
9


pracowników