Konstancin-Jeziorna

Konstancin-Jeziorna

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Konstancinie-Jeziornie

Historia projektu
Projekt został zrealizowany w oparciu o podpisaną na jesieni 2012 roku Umowę o Partnerstwie Publiczno- Prywatnym z Gminą Konstancin- Jeziorna, która zakłada przyjmowanie i oczyszczanie ścieków komunalnych z terenu Gminy przez 32 lata. W Umowie PPP spółka Saur Polska zobowiązała się do modernizacji przestarzałej instalacji, a Gmina Konstancin- Jeziorna do dostarczania ścieków przez cały okres obowiązywania umowy. Celem modernizacji instalacji była pomoc w rozwiązaniu problemu Gminy, z którym borykała się od kilku lat w konsekwencji zamknięcia przez spółkę Mёtsa Tissue jedynej w mieście oczyszczalni ścieków. Spółka Saur Polska odkupiła obiekt od firmy, wyszkoliła cały personel i zapewniła ciągłość oczyszczania ścieków Gminie oraz ochronę środowiska. Na mocy umowy z Gminą rozpoczęła prace modernizacyjne. Budowa rozpoczęła się w październiku 2013 roku. Zakończenie modernizacji miało miejsce na początku 2015 roku, a w dniu 1 kwietnia 2015 roku nastąpiło przełączenie ścieków ze starej oczyszczalni na zmodernizowaną i rozpoczęcie użytkowania nowych obiektów.

dane liczbowe dotyczące działalności eksploatacyjnej

30 000

obsługa mieszkańców
6 000

m³ dziennie
SBR

technologia
9

pracowników
Rozwiązania technologiczne
W zmodernizowanej oczyszczalni zastosowano nowoczesne procesy, urządzenia i rozwiązania techniczne zapewniające wysoką efektywność mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków, która wpłynie pozytywnie na stan wód w rzece Jeziorce, która przepływa przez Gminę. Wdrożony proces SBR (Cyclaflux) polegający na oczyszczaniu biologicznym ścieków osadem czynnym w sekwencyjnym bioreaktorze gwarantuje wysoką jakość ścieków odprowadzanych do środowiska naturalnego zgodnie z europejskimi i polskimi normami. Jest to alternatywa dla tradycyjnego procesu oczyszczania biologicznego ścieków osadem czynnym, który przebiegał w dwóch oddzielnych obiektach. Proces Cyclaflux jest kompaktowy i zintegrowany ze środowiskiem, architekturą obiektu oraz zapewnia wysoką niezawodność dzięki kontroli wskaźnika osadu oraz warunków funkcjonowania. Dodatkowo zastosowane technologie i rozwiązania wykluczają wydobywanie się z instalacji nieprzyjemnych zapachów. Przepustowość nowej oczyszczalni wynosi 6 000 m³/dobę.