Etyka i zrównoważony rozwój

KIM JESTEŚMY

Etyka i zrównoważony rozwój

Nasze wartości

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, NAJWYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG, PRZEJRZYSTOŚĆ, SOLIDARNOŚĆ i BLISKOŚĆ to wartości wymienione w Karcie Etyki Grupy*. Postanowienia tej karty obowiązują wszystkich pracowników naszej Grupy, niezależnie od pełnionego stanowiska oraz kraju.
Karty Etyki
pl
eng
6 wartości Grupy Saur:

Chęć podejmowania działań

Zachęcanie współpracowników do działania jest podstawą dla grupy Saur. Zespół, który nie podejmuje działania jest skazany na porażkę, dlatego robimy wszystko, co tylko możliwe aby każdy z naszych współpracowników podzielał ducha firmy, którą zarządzamy. Duch innowacyjności, kreatywności, reaktywności, podejmowania ryzyka : oto główne czynniki, które pozwalają na optymalizację podejmowanych działań i na stworzenie dynamicznej firmy.

Duch zespołu

„Duch zespołu” jest jednym z filarów rozwoju grupy Saur. Nawiązując współpracę w zespole, ale także z partnerami zewnętrznymi, robimy wszystko, co możliwe żeby promować pracę zespołową, czynnik sukcesu i wyniku. Odwołując się do wzajemnego poszanowania oraz promując ducha solidarności, codziennie dowodzimy, iż wymiana jest rzeczą zasadniczą aby odnieść sukces oraz zapewnić trwałość Grupy.

Odwaga do reagowania

Umiejętność podejmowania ryzyka jest jedną z najbardziej znaczących cech przywództwa : popychanie każdego z naszych współpracowników do przezwyciężania swoich lęków aby doprowadzić ich do podjęcia wyzwania, które przed nimi stawiamy. Wymaga to wielkiej odwagi, ale także silnego ducha inicjatywy: dwóch fundamentalnych zasad pozwalających naszej Grupie się rozwijać.

Poszanowanie zobowiązań

Aby wspólnie osiągnąć sukces, każdy powinien móc liczyć na innych, jest to dla nas sprawą honoru by dotrzymywać naszych zobowiązań względem naszych zespołów, naszych partnerów i naszych klientów. To samo dotyczy naszych współpracowników, od których wymagamy każdego dnia dotrzymywania obietnic żeby zachęcać inne jednostki Grupy do naśladowania.

Szczerość

Szczerość i lojalność są dwiema niezbędnymi wartościami aby z powodzeniem stworzyć atmosferę zaufania w firmie. Promowanie otwartego i konstruktywnego dialogu w zespołach oraz w rozmowie z klientami jest doskonałym środkiem do generowania pozytywnej plotki o grupie Saur.

Odpowiedzialność społeczna

Grupa Saur o obywatelskiej postawie i jako firma odpowiedzialna w zakresie trzech działań :
  • Wdrożenia modelu rozwoju kompatybilnego z ograniczonymi zasobami planety i poszanowaniem środowiska
  • Tworzenia rozwiązań innowacyjnych aby być w stanie zaproponować naszym klientom nowe możliwości
  • Chęci dawania sensu pracy wszystkim współpracownikom Grupy.

Etyka i zrównoważony rozwój

Zobowiązania grupy Saur w dziedzinie
zrównoważonego rozwoju

W odniesieniu do wszystkich swoich kompetencji w zakresie ochrony środowiska oraz usług publicznych, Grupa Saur podejmuje zobowiązania w dziedzinie zrównoważonego rozwoju na dwóch poziomach:
  • Wewnątrz przedsiębiorstwa, w odniesieniu do zagadnień dotyczących postępu społecznego, ochrony środowiska oraz wydajności ekonomicznej.
  • W dziedzinie usług świadczonych na rzecz samorządów lokalnych w zakresie zrównoważonego rozwoju ich terytoriów.

Podstawą zaangażowania grupy Saur w zrównoważony rozwój jest 5 priorytetów:

  • Zapewnienie jakości i ciągłości usług
  • Ochrona zasobów i ekosystemów wodnych
  • Dążenie do poprawy zdrowia i jakości życia
  • Redukcja ilości wytwarzanych odpadów i ich waloryzacja
  • Zapewnienie rozwoju zawodowego pracowników
Od 2008 roku Grupa Saur publikuje co roku raport dotyczący swojej działalności, w którym zamieszcza informacje na temat swojego zaangażowania społecznego i działań w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.

Przeczytaj raport z działalności grupy Saur w dziedzinie zrównoważonego rozwoju

W dzisiejszych czasach od firm oczekuje się nie tylko dostarczania dóbr i usług, ale także szerzej rozumianego uczestniczenia w życiu społecznym.

Nieodłącznym elementem działalności prowadzonej przez spółkę Saur Polska jest aktywne uczestnictwo w życiu społecznym lokalnej populacji, na terenie której świadczy usługi.
Spółka Saur Polska wspiera i organizuje akcje społeczne, edukacyjne oraz sportowe dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Od początku działalności bierze czynny udział w organizowanych co roku w Gminie Konstancin- Jeziorna Dniach Konstancina, pełniąc rolę sponsora. Podczas obchodów święta gminy przedstawiciele Saur Polska zapewniają dzieciom i dorosłym mnóstwo atrakcji m.in.: konkursy z nagrodami, atrakcje sportowe, zabawy dla najmłodszych, spektakle. Konkursy i quizy edukacyjne prowadzone podczas Dni Konstancina, kształtują w młodych mieszkańcach proekologiczne postawy, które będą procentować w przyszłości a atrakcje przewidziane dla dorosłych są doskonałą okazją do zgłębienia tajników procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.
W 2012 roku pracownicy spółki wzięli udział w akcji sprzątania miasta i gminy Konstancin- Jeziorna zorganizowanej z inicjatywy władz miasta. Ekipa Saur Konstancja uprzątnęła rzekę Jeziorkę i jej okolice od mostu przy tężni do jazu przy CH Stara Papiernia. Firma ufundowała także ciepły posiłek dla dzieci i młodzieży zaangażowanych w sprzątanie oraz nagrody rzeczowe.
Od kilku lat, w sezonie letnim, spółka Saur Polska wspiera Dom Kultury w Konstancinie- Jeziornie w ramach projektu „Letnie Kino Plenerowe”. Seanse odbywają się w wakacje, w Amfiteatrze Parku Zdrojowego.
Od 2015 roku firma Saur Polska jest również partnerem Ambasady Francji w Warszawie w organizacji konkursu ECO- MIASTO, którego celem jest rozpowszechnienie wśród polskich gmin i miast dobrych praktyk zrównoważonego rozwoju. Projekt promuje także zaangażowanie obywatelskie i nagradza najbardziej zaangażowane polskie miasta w kategoriach: mobilności zrównoważonej, efektywności energetycznej, gospodarki odpadami i gospodarki wodnej.