Grupa Saur

KIM JESTEŚMY

Grupa Saur

Począwszy od 1933 roku Grupa Saur wspiera samorządy i przedsiębiorstwa przemysłowe w realizacji projektów związanych z zarządzaniem sieciami wodociągowo-kanalizacyjnymi, pracami inżynieryjnymi i budowlanymi oraz gospodarką odpadową zarówno na terenie Francji, jak i poza jej granicami.
Grupa Saur świadczy usługi na rynku międzynarodowym wykorzystując modele współpracy:
 • Umowy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
 • Umowy o wsparcie techniczne
 • Kontrakty menedżerskie
 • Umowy EPC „pod klucz”
 • Operacyjne umowy typu BOT
 • Umowy leasingowe
Głównymi akcjonariuszami Grupy Saur są dwa francuskie banki: Banque Nationale de Paris Paribas oraz Grupa Banque Populaire Caisse d’Epargne.

Kluczowe liczby Grupy Saur

1.7 mld


obroty netto
12 000


współpracowników
10 000


umów
18 mln


mieszkańców

We Francji

Grupa Saur świadczy swoje usługi najczęściej w oparciu o zamówienia publiczne, oferując samorządom lokalnym swoje rozwiązania w dziedzinie globalnej eksploatacji usług wodno-kanalizacyjnych.
Najważniejsze cele dotyczą zapewnienia:
 • Ciągłości i jakości usług
 • Ochrony zasobów
 • Optymalizacji inwestycji realizowanych przez samorządy lokalne
 • Stałej kontroli kosztów eksploatacyjnych
Usługi eksploatacyjne realizowane przez Grupę Saur we Francji są zarządzane przez 8 Centrów Działań Operacyjnych, które zapewniają centralizację wszystkich danych dotyczących eksploatacji, umożliwiając przedstawicielom samorządów lokalnych dysponowanie niezbędnymi informacjami w czasie rzeczywistym oraz realizację polityki w dziedzinie gospodarki wodnej w sposób ściśle dostosowany do potrzeb terenu.

Grupa Saur świadczy także różnorodne usługi w zakresie zarządzania i konserwacji sieci, wsparcia technicznego, kontroli jakości zasobów wodnych.

dane liczbowe dotyczące działalności eksploatacyjnej we Francji

5 700


umów
6 700


gmin
8


centrów operacyjnych
7 mln


klientów

Działalność w Polsce

dane liczbowe dotyczące działalności eksploatacyjnej w Polsce

500 000


obsługiwanych
mieszkańców
30 mln


m³ wody

2 500


km sieci

Saur Polska
Spółka Saur Polska została założona w roku 2009 w celu zapewnienia rozwoju działalności Grupy Saur na terenie Polski w trzech głównych dziedzinach: prac projektowych i budowlanych, eksploatacji oraz specjalistycznych analiz w dziedzinie gospodarki wodno-kanalizacyjnej.

W roku 2012 spółka Saur Polska podpisała z gminą Konstancin- Jeziorna pierwszą umowę Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, dotyczącą zaprojektowania, budowy, finansowania i eksploatacji oczyszczalni ścieków (dla 30 000 mieszkańców).

Ponadto, spółka Saur Polska od tego czasu odniosła sukces w wielu innych przetargach dotyczących przygotowywania modeli hydraulicznych lub opracowywania planów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej

(Szczecin, Lublin).
Saur Konstancja
Spółka stworzona w celu realizacji projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Konstancinie- Jeziornie, zajmująca się jej eksploatacją oraz konserwacją.
Saur Neptun Gdańsk
Grupa Saur była pierwszym operatorem prywatnym, który w roku 1992 podpisał umowę Partnerstwa Publiczno-Prywatnego dotyczącą zarządzania usługami publicznymi z jednym z samorządów lokalnych Europy Środkowej.

Saur Neptun Gdańsk (SNG) to spółka powołana w celu realizacji tej umowy, w której grupa Saur posiada 51 % udziałów, natomiast pozostałe 49 % należy do Urzędu Miasta Gdańsk.

Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji i dystrybucji wody pitnej, odprowadzania ścieków oraz prac realizowanych na rzecz 500 000 mieszkańców miast Gdańsk i Sopot. Przy pomocy swojej spółki o nazwie GIWK, Urząd Miasta zachowuje kontrolę nad swoimi instalacjami i inwestycjami.
W miarę upływu lat, spółka SNG wdrożyła nowe, bardzo wydajne narzędzia zarządzania i przeprowadziła modernizację jednostek produkcyjnych oraz oczyszczalni ścieków, a także swojego centrum obsługi klientów.

Spółka SNG utworzyła również ośrodek szkoleniowy przeznaczony dla osób odpowiedzialnych za eksploatację instalacji, jak również biuro projektowe oraz certyfikowane laboratorium analityczne i kontrolne.

W roku 2010 spółka uzyskała certyfikację ISO 22000:2005, stanowiącą potwierdzenie jakości wody dystrybuowanej w Gdańsku i Sopocie. W ten sposób spółka Saur Neptun Gdańsk została jednym z wzorcowych polskich przedsiębiorstw prowadzących działalność w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej.

Działalność za granicą

ARMENIA
W roku 2004 Bank Światowy powierzył Grupie Saur zarządzanie państwową firmą AWSC, prowadzącą działalność w zakresie dystrybucji wody oraz odprowadzania ścieków.

W ramach zawartej umowy dotyczącej zarządzania siecią, spółka Saur Sevan Services odpowiada za świadczenie usług w zakresie dystrybucji wody oraz odprowadzania ścieków na większości terytorium Armenii, za wyjątkiem stolicy kraju. Od początku roku 2014 zakres działalności spółki Saur Sevan Services obejmuje także miasta Gyumri, Vanadzor i Armavir.

Spółka AWSC-Saur została uznana za wzór godny naśladowania przez międzynarodowe instytucje finansowe i w roku 2012 uzyskała nagrodę Global Water Intelligence w kategorii „Woda. Najlepsze osiągnięcie roku.”

Dane dotyczące działalności eksploatacyjnej w Armenii

900 000


obsługiwanych
mieszkańców
270 000


abonentów

40


miast

5 000


mieszkańców

282


wsi

1550


współpracowników

10 000


km sieci wody pitnej

2 155


km sieci odprowadzania
ścieków
Uzyskane wyniki
 • poprawa szybkości zaopatrzenia w wodę - dzięki modernizacji sieci, średni czas dobowych dostaw wody został w okresie od 2004 do 2013 roku zwiększony z 6 do 15 godzin
 • ograniczenie kosztów energii - w okresie dziesięciu lat zużycie energii spadło o ponad 40%.
 • renowacja i modernizacja infrastruktur
 • przywrócenie płatności za dostawy wody - w roku 2004, spośród 170 000 klientów, jedynie 35 000 opłacało swoje rachunki, a zaledwie 40 % przyłączy było wyposażonych w licznik zużycia. W roku 2014 90% z 180 600 aktywnych przyłączy było wyposażonych w licznik, natomiast 100 % klientów otrzymuje rachunki.
ARABIA SAUDYJSKA
Grupa Saur prowadzi działalność na terenie Arabii Saudyjskiej od 2005 roku.
Al Dżubajl: partnerstwo ze spółką Marafiq od 2011 roku w zakresie zarządzania gospodarką wodno- ściekową
Od roku 2011, w ramach współpracy partnerskiej z firmą Marafiq, będącą największym prywatnym operatorem usług wodno-energetycznych w regionie Zatoki Perskiej, Grupa Saur świadczy usługi w zakresie gospodarki wodno- ściekowej oraz chłodzenia przemysłowego wodą morską dla nowego przemysłowego miasta Al Dżubajl, położonego we wschodniej części Arabii Saudyjskiej (250 000 mieszkańców).

Na potrzeby mającej trwać 8 lat umowy powołano podmiot „Operations Maintenance & Joint Venture” należący w 51% do Marafiq, w 49% do Saur. Grupa Saur zapewnia zarządzanie operacyjne obejmujące: utworzenie niezbędnych struktur organizacyjnych, wdrożenie opracowanych planów działań i zapewnienie uzyskania założonych w umowie wyników.
 • Woda pitna: hurtowy zakup wody i zagospodarowanie 278 000 m³ dziennie (odsalanie), sieć o długości 885 km
 • Oczyszczanie ścieków: oczyszczalnia ścieków komunalnych o wydajności 72 000 m³ dziennie, sieć o długości 621 km
 • Chłodzenie przemysłowe wodą morską - woda jest doprowadzana do instalacji chłodniczych zakładów przemysłowych przez 28 pomp o całkowitej wydajności znamionowej wynoszącej 1 200 000 m³ na godzinę, przy wykorzystaniu otwartych kanałów o długości 14 km.

DANE DOTYCZĄCE DZIAŁaLNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ W ARABII SAUDYJSKIEJ

Chłodzenie wodą morską

28,8 mln


m³ Przepustowość
dziennie
16,8 mln


m³ przepompowywanych
w sieci
14 km


Kanał doprowadzający
wodę morską

Woda pitna

37 800


wody odsolonej
dziennie
278 000


m³ dziennie doprowadzanych
do instalacji
885 km


Kanał doprowadzający
wodę morską

Odprowadzanie ścieków

28,8 mln


m³ Przepustowość
dziennie
16,8 mln


m³ przepompowywanych
w sieci
14 km


Kanał doprowadzający
wodę morską
Eksploatacja i konserwacja instalacji wodno- kanalizacyjnych w przemysłowym mieście Janbu
Od lipca 2014 roku spółka Marafiq, będąca największym prywatnym operatorem usług wodno-energetycznych w regionie Zatoki Perskiej, powierzyła firmie MaSa - będącej spółką joint venture założoną przez firmę Saur z grupą Marafiq - realizację usług dotyczących eksploatacji i konserwacji instalacji oczyszczania ścieków oraz dystrybucji wody na potrzeby przemysłowego miasta Janbu, będącego drugim co do wielkości ośrodkiem przemysłu petrochemicznego na terenie kraju, tuż po centrum przemysłowym Al Dżubajl.

W ramach umowy zawartej na okres sześciu lat, świadczone będą usługi odbioru i oczyszczania ścieków w dwóch oczyszczalniach – oczyszczalni ścieków komunalnych i ścieków przemysłowych a także utrzymania sieci kanalizacyjnych i dystrybucji wody pitnej na obszarach mieszkalnych oraz przemysłowych.
Usługi w dziedzinie dystrybucji wody oraz oczyszczania ścieków w miastach Mekka i Taif
W 2010 roku firma National Water Company (NWC) powierzyła kontrakt menedżerski dotyczący świadczenia usług wodno-kanalizacyjnych dla miast Mekka i Taif francusko-saudyjskiemu konsorcjum Saur-Zamil.

Umowa zawarta na okres 5 lat dotyczy produkcji i dystrybucji wody pitnej oraz oczyszczania ścieków. Świadczone usługi obejmują zarządzanie i eksploatację 4200 km sieci wody pitnej oraz 2500 km sieci kanalizacyjnych. Ilość dystrybuowanej wody wynosi 555 000 m³ dziennie.
HISZPANIA
Na terenie Hiszpanii Grupa Saur prowadzi swoją działalność w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej za pośrednictwem dwóch oddziałów o nazwach Emalsa i Gestagua.
Emalsa
Położone u wybrzeży Maroka Wyspy Kanaryjskie dysponują jedynie bardzo niewielką ilością wody pitnej. 80 % produkowanej wody pochodzi z jednostek odsalania wody morskiej.

Grupa Saur prowadzi swoją działalność na podstawie umowy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego zawartej z Urzędem Miasta oraz partnerem przemysłowym.

Przedsiębiorstwo Emalsa - w którym Saur pełni rolę operatora - prowadzi od roku 1983 eksploatację trzech zakładów odsalania wody morskiej za pośrednictwem procesu odwróconej osmozy. Zakłady te wytwarzają 90 % wody przeznaczonej dla 450 000 mieszkańców wyspy, równocześnie produkując energię. Spółka Emalsa świadczy również usługi z zakresu gospodarki wodno- ściekowej na wyspie.

DANE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ w Hiszpanii

90%


wytworzonej wody pitnej
na Wyspach Kanaryjskich
450 000


zaopatrzenie mieszkańców
Wysp Kanaryjskich
70


samorządów lokalnych

20


hiszpańskich prowincji

Gestagua
Posiadająca od 1986 roku swoją siedzibę w Madrycie, spółka Gestagua - będąca filią kontrolowaną w 100 % przez Grupę Saur na terenie Hiszpanii - prowadzi działalność w zakresie dystrybucji wody pitnej i oczyszczania ścieków, a także prac kanalizacyjnychKA, zbiórki odpadów oraz utrzymania czystości w budynkach należących do instytucji publicznych stanowiących własność 70 hiszpańskich samorządów lokalnych.

Firma Gestagua świadczy usługi w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na rzecz licznych samorządów lokalnych regionu wybrzeża Morza Śródziemnego, przeznaczone dla mniej więcej 560 000 osób w około dwudziestu hiszpańskich prowincjach, w tym także dla miasta Fuengirola.

Ponadto, firma Gestagua oferuje liczne usługi w zakresie gospodarki odpadowej: zbiórka, utylizacja i waloryzacja odpadów, a także utrzymanie czystości na terenach miejskich. Spółka Gestagua dysponuje specjalistyczną wiedzą w dziedzinie prac projektowych i wykonawczych dotyczących utrzymania sieci, modernizacji oraz budowy obiektów na potrzeby uzdatniania wody i utylizacji odpadów.
Szkocja
Grupa Saur eksploatuje oczyszczalnię ścieków w Glasgow Dalmuir od 2001 roku w ramach umowy PFI (Private Finance Initiative) z firmą Scottish Water. Instalacja odpowiada potrzebom z zakresu gospodarki ściekowej 600 000 mieszkańców. Oczyszczalnia jest zarządzana przez 23 pracowników. Od 2013 roku, zainwestowano 25 mln euro w modernizację wyposażenia, która miała na celu poprawić efektywność operacyjną oczyszczalni. Prace pozwoliły zbudować dwa największe w Europie obiekty do usuwania amoniaku.
Cypr
Oczyszczalnia ścieków Vathia-Gonia zbudowana i eksploatowana przez grupę Saur w Nikozji na rzecz Sewage Board of Nicosia wyposażona została w technologię MBR ( bioreaktor membranowy). Dzięki temu procesowi oczyszczona woda może być ponownie użyta do nawadniania, co jest bardzo znaczące w regionie, który spotyka się z okresowymi epizodami suszy. Instalacja jest eksploatowana przez lokalny personel, który został odpowiednio przeszkolony.