OCHRONA ZDROWIA I ŚRODOWISKA

OCHRONA ZDROWIA I ŚRODOWISKA

Zapewnienie wody o najwyższej jakości

Zapewnienie najwyższej jakości wody i ciągłości obsługi to najważniejsze priorytety samorządów lokalnych w ramach usług świadczonych dla mieszkańców. Spółka Saur Polska oddaje do ich dyspozycji swoją wiedzę w dziedzinie eksploatacji oraz niezawodne procesy umożliwiające polepszenie jakości oczyszczania wody w istniejących instalacjach po odpowiednich kosztach. Możliwe rozwiązania są różnorodne, jednak zawsze są one opracowywane „na miarę”.

Usuwanie mikrozanieczyszczeń

CarboPlus
to proces realizowany w oparciu o fluidalne złoża węgla aktywnego, umożliwiający eliminację bardzo szerokiego spektrum mikro-zanieczyszczeń (pestycydy, biocydy, detergenty, pozostałości leków itd.), które mogą znajdować się w wodzie uzdatnianej do picia, a także w ściekach komunalnych i przemysłowych.
Oferta CarboPlus obejmuje:
  • zestaw gotowy do montażu (w przypadku natężenia przepływu w zakresie od 15 do 150 m³/godz.),
  • lub większe instalacje (projektowane na zamówienie).
Usuwanie mikrozanieczyszczeń
z wody pitnej oraz ścieków komunalnych i przemysłowych

Ochrona obszarów wrażliwych

Extraphore ®
zmniejszenie zawartości fosforu w osadach pochodzących z oczyszczalni. Stanowiąc automatyczny system regulacji zawartości fosforu, Extraphore® umożliwia ograniczenie zużycia odczynników chemicznych i zmniejszenie zawartości fosforu w osadach pochodzących z oczyszczalni ścieków, tym samym zwiększenie ich ilości przeznaczonej do dalszego wykorzystania.
Oczyszczanie ścieków na obszarach wrażliwych
(jakość wód w kąpieliskach, przeznaczenie
oczyszczonych ścieków do ponownego
wykorzystania)
Aqua-RM®
Opracowany przez dział prac badawczo-rozwojowych Grupy Saur, proces ten stanowi połączenie oczyszczania biologicznego i filtrowania za pomocą systemu zanurzonych membran. Jego najważniejsze zalety to:
  • doskonała wydajność oczyszczania, zapewniająca ochronę naturalnego środowiska,
  • instalacje o niewielkich rozmiarach, dostosowane do potrzeb oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na obszarach brzegowych lub w pobliżu kąpielisk.
Ograniczenie zużycia odczynników chemicznych
i zmniejszenie zawartości fosforu w osadach
pochodzących z oczyszczalni