Administrowanie i podnoszenie wydajności instalacji

Podnoszenie wydajności instalacji

Administrowanie i podnoszenie wydajności instalacji

Technologie cyfrowe są obecnie wykorzystywane we wszystkich dziedzinach działalności przemysłowej. Dotyczy to również sektora wodno- ściekowego, gdzie czujniki, inteligentne liczniki, zdalny monitoring i sterowanie urządzeniami w obiektach na sieci z transmisją danych przy użyciu technologii GPRS i Internetu oraz aplikacje na urządzenia przenośne zapewniają zwiększenie mobilności pracowników, umożliwiają pozyskiwanie oraz centralizację dużej ilości informacji i danych niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania usługi , a także określenia priorytetów w zakresie realizacji inwestycji.

Pracownicy operacyjni oraz decydenci wykorzystujący dane dotyczące ich terytorium, poszukują obecnie rozwiązań zapewniających przejrzystość informacji, umożliwiających doskonałe analizowanie i zrozumienie danych, przewidywanie tendencji rozwojowych i skuteczne zarządzanie infrastrukturami.

Specjalistyczne usługi oferowane przez naszą firmę obejmują pozyskiwanie i analizowanie danych oraz ich organizowanie w sposób odpowiadający celom, jakie zamierzają osiągnąć decydenci - ograniczenie kosztów eksploatacyjnych, opracowywanie planów eksploatacyjnych na okres najbliższych kilku lat, udoskonalenie zarządzania pracownikami oraz planowanie realizowanych prac i określenie możliwych scenariuszy sytuacji kryzysowych.