Centra Działań Operacyjnych

Podnoszenie wydajności instalacji

Centra Działań Operacyjnych

Rozwiązania dotyczące centralizacji danych eksploatacyjnych poszczególnych jednostek i sieci umożliwiających dostęp do informacji w czasie rzeczywistym oraz zarządzanie w praktyczny sposób realizacją usług i pracą infrastruktur są opracowywane przez Grupę Saur od ponad 10 lat.

Procesy centralizacji są realizowane za pośrednictwem Centrów Działań Operacyjnych , co pozwala pracownikom odpowiedzialnym za zarządzanie pracą sieci oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych zapewnienie identycznej, najwyższej jakości obsługi na całym obsługiwanym obszarze.
Grupa Saur dysponuje obecnie ośmioma Centrami Działań Operacyjnych.

Centrum zlokalizowane w Gdańsku jest odpowiedzialne za nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją instalacji na terenie miast Gdańsk i Sopot.
 • 477 700 obsługiwanych konsumentów
 • 1243 km instalacji wody pitnej
 • 1057 km sieci odprowadzania ścieków
 • 14 stale wykorzystywanych ujęć wody pitnej
 • 1 oczyszczalnia ścieków
 • 11 lokalizacji zarządzanych zdalnie
 • 297 pracowników terenowych
 • 81 500 zaplanowanych prac rocznie
Wsparcie informatyczne
Dzięki czujnikom zainstalowanym w poszczególnych lokalizacjach i sieciach, pracownicy operacyjni dysponują w czasie rzeczywistym niezbędnymi informacjami dotyczącymi stanu instalacji, w szczególności w zakresie zużycia wody, a także występujących awarii i prowadzonych prac naprawczych. Wszystkie dane dotyczące obsługiwanego obszaru są wyświetlane na cyfrowych mapach Google Earth, zapewniających natychmiastową geolokalizację.

Pozyskiwane w czasie rzeczywistym dane eksploatacyjne są archiwizowane, a następnie analizowane przez zespół ekspertów zatrudnionych w Centrum Działań Operacyjnych. Uzyskane w ten sposób dane sprawozdawcze umożliwiają prowadzenie analiz dotyczących wszystkich parametrów eksploatacyjnych:
 • jakości wody,
 • awarii technicznych,
 • uszkodzeń sieci,
 • wycieków – reklamacji,
 • zużycie energii.
Dane są analizowane i interpretowane przez ekspertów, a następnie udostępniane za pośrednictwem usług sieciowych typu „chmury”, co umożliwia ich wykorzystanie w dowolnej chwili ,w zakresie planowania inwestycji dotyczących zarządzania działalnością eksploatacyjną.
Gromadzenie specjalistycznej wiedzy oraz nadzór nad infrastrukturą w celu optymalizacji usług eksploatacji
Każde Centrum Działań Operacyjnych jest zorganizowane w postaci jednostki zarządzającej, odpowiedzialnej za planowanie, kontrolę prac i czynności przeprowadzanych przez pracowników w terenie. Ponadto w Centrum Działań Operacyjnych zatrudnieni są specjaliści w dziedzinie kartografii, technologii hydraulicznych, wykorzystania zasobów, prac konserwacyjnych i zarządzania procesami.

Takie połączenie specjalistycznej wiedzy i umiejętności oraz analizy dostępnych danych niesie za sobą prawdziwą wartość dodaną, dzięki usługom prognozowania, planowania i optymalizacji rozwiązań w dziedzinie zarządzania zasobami i inwestycjami. Możliwe zastosowania są bardzo różnorodne - zarządzanie sieciami i usuwanie wycieków, ograniczenie kosztów energii, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi itd.
Jakie są zalety dla samorządów lokalnych?
Centrum Działań Operacyjnych stanowi dla naszych Klientów narzędzie innowacyjne, dynamiczne i elastyczne, dostosowujące się do każdego rodzaju napotkanych problemów. Saur dostarcza sprzęt i inteligentne oprogramowanie, opierające się na technologii GSM oraz wykorzystujące chip’y typu RFID.

Monitorowanie w czasie rzeczywistym w trybie całodobowym zapewnia każdemu samorządowi maksymalną zdolność reakcji na wszelkie zdarzenia dotyczące systemów wodociągowo- kanalizacyjnych. Pozwalając przewidywać, kontrolować oraz reagować Centrum Działań Operacyjnych skupia w sobie wszelkie funkcjonalności niezbędne do zapewnienia ciągłego wzrostu efektywności.

Centrum Działań Operacyjnych to nie tylko miejsce monitorowania i analiz. To także miejsce wymiany i dzielenia się informacjami, które są dostępne dla naszych klientów przez 365 dni w roku. Precyzja w zbieraniu i przekazywaniu informacji pozwala na natychmiastowe generowanie różnych raportów dotyczących osiąganych wyników i wydajności (jakość usług, pomiary w terenie, awarie, wycieki, reklamacje…).

Opierając się zawsze na innowacyjnych rozwiązaniach, Centrum Działań Operacyjnych wykorzystuje usługi sieciowe „w chmurze”. Poprzez kilka kliknięć, korzystając z każdego komputera nasi klienci mają możliwość przeglądania całego obszaru swojego regionu wraz ze wszystkimi obiektami oraz pracami wykonywanymi na systemach wodociągowo- kanalizacyjnych w czasie rzeczywistym, na mapie wyświetlającej się na ekranie za pośrednictwem Google Earth®.

Ostatecznie, co najważniejsze, Centra Działań Operacyjnych, jako rozwiązania zapewniające przejrzystość i efektywność, udostępniają samorządom wszystkie informacje niezbędne do wspierania polityki inwestycyjnej oraz planowania przestrzennego w danym regionie.