Zdalne zarządzanie

Podnoszenie wydajności instalacji

Zdalne zarządzanie

Wykorzystanie dodatkowej sieci transmisyjnej (obejmującej wzmacniacze i koncentrator) umożliwia codzienny monitoring wielkości zużycia wody.

- Dzięki pozyskiwanym informacjom jednostka samorządu lokalnego może na bieżąco śledzić funkcjonowanie swoich instalacji.

- Udostępnienie informacji odbiorcom pozwala im na lepsze zarządzanie zużyciem wody, ponadto możliwe jest wdrożenie specjalnego systemu alarmowania na wypadek wystąpienia wycieków.

Monitoring w czasie rzeczywistym dla zapewnienia bezpieczeństwa instalacji. Odpowiednie wykorzystanie oprzyrządowania sieci (liczniki sektorowe, czujniki ciśnienia itd.) oraz odbiór danych i ich analizowanie w trybie ciągłym ,umożliwia jednostce odpowiedzialnej za eksploatację sieci, szybką reakcję w przypadku wystąpienia awarii oraz zdalne modyfikowanie i dostosowywanie pracy instalacji na bieżąco.