PRELEKCJA PRZEDSTAWICIELA SAUR PODCZAS ENVICON WATER 2019

Podczas Kongresu Envicon Water Pan Andrzej Kruk, dyrektor ds. rozwoju Saur Polska Sp. z o.o., przybliżył uczestnikom Sesji „Gospodarka wodna, zmiany klimatu i wpływ człowieka” podczas swojej prelekcji tematykę możliwości realizacji i finansowania inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych przy współpracy z branżowym partnerem prywatnym.

W swoim wystąpieniu skoncentrował się głównie na finansowaniu inwestycji wodno-kanalizacyjnych, w szczególności oczyszczalni ścieków bez wpływu na budżet gminy i jej indywidualny wskaźnik zadłużenia. W prezentacji Pan Andrzej Kruk przedstawiał różne modele finansowania opatrując je przykładami.

Prelekcja odbyła się drugiego dnia Kongresu – 18 czerwca br. o godz. 12.00 w ramach kolejnej edycji Envicon Water.