SAUR POLSKA O FINANSOWANIU INWESTYCJI W BRANŻY WOD-KAN PODCZAS KONGRESU ENVICON WATER

Saur Polska, firma znana z innowacyjnych rozwiązań w gospodarce wodno-ściekowej i odpadów,
jest tegorocznym Partnerem Generalnym 4. edycji Kongresu ENVICON WATER.

Kongres ENVICON Water odbędzie się w Warszawie w dniach 17-18 czerwca 2019 r.

Podczas tego wydarzenia Pan Andrzej Kruk, dyrektor ds. rozwoju Saur Polska, przedstawi temat możliwości realizacji i finansowania inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych
przy współpracy z branżowym partnerem prywatnym. W swoim wystąpieniu skoncentruje się na finansowaniu inwestycji wod-kan, w szczególności oczyszczalni ścieków bez wpływu na budżet gminy i jej indywidualny wskaźnik zadłużenia.

Prezentacja odbędzie się drugiego dnia Kongresu tj. 18 czerwca br., o godz. 12.00 w ramach III sesji „Gospodarka wodna, zmiany klimatu i wpływ człowieka”.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.