SAUR POLSKA PO RAZ 5 SPONSOREM KONKURSU ECO-MIASTO 2018

Konkurs ECO-Miasto jest organizowany przez Ambasadę Francji w Polsce oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa i ma na celu promocję zrównoważonego rozwoju w polskich miastach. Celem projektu jest rozpowszechnianie wśród polskich gmin dobrych praktyk zrównoważonego rozwoju i zachęcanie do ich realizowania na poziomie lokalnym. Projekt dodatkowo promuje inicjatywy obywatelskiego społeczeństwa na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz – w ramach Konkursu ECO-MIASTO – nagradza najbardziej zaangażowane polskie miasta w kategoriach: gospodarka wodna, efektywność energetyczna, mobilność zrównoważona, zieleń miejska a jakość powietrza oraz gospodarka w obiegu zamkniętym. Ostatnia z powyższych kategorii pojawiła się w tym roku po raz pierwszy.

W tegorocznej edycji konkursu przyznano 10 nagród oraz 13 wyróżnień. Projekt Eco-Miasto został zrealizowany przez przy wsparciu głównych partnerów, w tym m.in.: Saur Polska, Renault Polska, Grupy Saint-Gobain, Grupy EDF.

Dla zwycięzców w  kategorii gospodarka wodna spółka Saur Polska przygotowała nagrody specjalne w formie:
wyjazdu do nowoczesnego centrum operacyjnego SAUR we Francji.

To już piąty raz kiedy SAUR wspiera rozwój polskich miast i inspiruje rozwiązaniami, które są wdrażane przez Grupę SAUR na całym świecie. 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, wyróżnionym, jak również wszystkim miastom, które wzięły udział w konkursie.