Saur Polska wygrywa przetarg na stworzenie modelu matematycznego sieci kanalizacyjnej w Poznaniu

Saur Polska, spółka należąca do grupy Saur, lidera branży wodno- kanalizacyjnej wygrywa przetarg na stworzenie i zaimplementowanie Modelu matematycznego sieci kanalizacyjnej w Poznaniu.

 

logo_aquanet

 

Warty ponad dwa miliony złotych przetarg, ogłoszony przez  spółkę Aquanet S.A. z Poznania, został rozstrzygnięty 5 września 2016r. poprzez wybór najkorzystniejszej oferty Saur Polska Sp. z o.o. Oferty były oceniane pod kątem dwóch kryteriów- cenowego i merytorycznego. Oferta Saur Polska została wybrana, jako najkorzystniejsza w dużej mierze dzięki bardzo dobrej ocenie jej zawartości merytorycznej, co świadczy o jej wysokiej jakości.  Czteroletnią Umowę podpisano 20 września.

Przedmiotem zamówienia jest stworzenie i zaimplementowanie u Zamawiającego Modelu matematycznego sieci kanalizacyjnej w Poznaniu. Model obejmował będzie sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, leżącej w granicach miasta Poznania. Przedmiot zamówienia zawiera także przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników Zamawiającego a także przygotowanie Kampanii Pomiarowej. W oparciu o skalibrowany model powstanie również koncepcja docelowego monitoringu sieci kanalizacyjnej.

Realizacja przedmiotu zamówienia umożliwi analityczne wykorzystanie Modelu do wspomagania zarządzania systemem kanalizacyjnym oraz efektywniejsze planowanie inwestycji przez Aquanet S.A.

saur-05-15-9105

Model będzie służył między innymi do podejmowania decyzji w obszarach kluczowych takich jak: optymalizacja polityki inwestycyjnej dopasowanej do rozwoju miasta oraz priorytetyzacja prac renowacyjnych. Model matematyczny umożliwi także przeprowadzenie szeregu analiz systemu kanalizacyjnego dla bieżącej pracy systemu oraz licznych scenariuszy eksploatacyjnych dotyczących między innymi  uciążliwych dla miasta podtopień oraz działania przelewów burzowych związanych z nasilającymi się w ostatnich latach ekstremalnymi zjawiskami przyrodniczymi, takimi jak gwałtowne bądź długotrwałe opady, powodujące znaczne straty gospodarcze.

poznan_system_grawitacyjny_100dpi