Seminarium “Gospodarka wodna” w ramach projektu Eco- Miasto

4 października 2016 r. w Teatrze Nowym w Zabrzu odbyło się pierwsze, z cyklu, seminarium, którego tematyka poruszała problemy gospodarki wodnej. W seminarium uczestniczyli zaproszeni goście z Francji oraz z polskich miast, a także przedstawiciele miasta Zabrze. Spotkanie zostało zorganizowane przez Ambasadę Francji oraz Miasto Zabrze pod patronatem Saur Polska.

Seminarium zostało otwarte przez Prezydent miasta Zabrze Panią Małgorzatę Mańkę- Szulik oraz Konsula Generalnego Francji Pana Fréderic de Touchet. Spotkanie, które było poświęcone omówieniu problemów z zakresu zarządzania zasobami wodnymi zgromadziło również przedstawicieli firm zabrzańskich m.in. ZPWiK.

W drugiej części seminarium odbyły się prezentacje zaproszonych z Francji oraz  Polski gości. O mieście Montauban, które jest klientem grupy Saur we Francji i jego rozwiązaniach dotyczących gospodarki wodno- kanalizacyjnej, osadowej oraz zarządzaniu siecią wod-kan opowiedzieli Pani Wiceprezydent Marie-Claude Berly, Didier Lallemand i Nadine Launay. Miasto Nîmes zostało zaprezentowane przez Pana Jean- Claude Mazaudier, radnego miejskiego oddelegowanego ds. kanalizacji i oczyszczania ścieków oraz Sabine Martin- przedstawicielkę Dyrekcji ds. Oczyszczania Wód z Metropolii Nîmes. Reprezentanci Nîmes przedstawili również wady i zalety zawierania przez gminy związków międzygminnych. Gościem ze strony polskiej był Pan Tomasz Ulatowski- przedstawiciel ZWiK w Szczecinie, który przedstawił proces wdrożenia modelu matematycznego w celu optymalizacji pracy sieci wodociągowej. Nie zabrakło również reprezentanta Saur Neptun Gdańsk- Pana Karola Węglińskiego, który opowiadał o funkcjonowaniu Centrum Działań Operacyjnych  w Gdańsku.

Wszystkim gościom i uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy, mamy nadzieję, iż nawiązane kontakty oraz wymiana doświadczeń będą rzutować pozytywnie na Państwa projekty w przyszłości.

img_7824

img_7836

img_7844

img_7864

img_7877