GIS – Inwentaryzacja majątku

ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM SIECIOWYM

GIS - Inwentaryzacja majątku

Implementacja systemów GIS pozwala na uzyskanie uporządkowanego i scentralizowanego dostępu do informacji o majątku sieciowym. Posiadanie zinwentaryzowanego majątku w postaci bazy danych GIS znacząco usprawnia procesy zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa i wspomaga procesy decyzyjne. Obecnie systemy GIS stanowią nieodzowną część dobrze zarządzanego przedsiębiorstwa wodociągowego. Baza danych GIS poza uporządkowaniem informacji stanowi integralną część procesu modelowania hydraulicznego oraz programów dedykowanych do zarządzania majątkiem.
Zalety GIS w przedsiębiorstwach wodociągowych:
  • inwentaryzacja (paszportyzacja) sieci i obiektów,
  • integracja z pozostałymi systemami (SCADA, CRM, modelowanie, billing),
  • usprawnienie procesów obsługi klienta.
Proces tworzenia bazy danych przestrzennych GIS
Saur Polska oferuje również program GISflow dedykowany do zarządzania systemami wodno-kanalizacyjnymi. Program poprzez swoją bogatą funkcjonalność daje możliwość zarządzania wszelkiego rodzaju danymi związanymi z majątkiem sieciowym oraz danymi operacyjnymi. Oferowana przez nas aplikacja GIS wychodzi naprzeciw oczekiwaniom operatorów sieci.