Opracowanie modeli hydraulicznych

Zarządzanie majątkiem sieciowym

Opracowanie modeli hydraulicznych

Opracowanie modelu hydraulicznego pozwala na symulację warunków pracy sieci wodociągowej/kanalizacyjnej oraz wspiera zarządzanie systemem w zakresie kontroli przepływów, prędkości, doboru średnic przewodów, pracy pomp, wykrywania awarii i stanów nietypowych, analiz jakości wody oraz przeciwpożarowych. Model jest wydajnym narzędziem wspomagającym obserwację pracy systemu, pozwalającym na optymalne podejmowanie decyzji eksploatacyjnych i inwestycyjnych. Model matematyczny sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej znajduje wiele zastosowań. Najbardziej typowym obszarem funkcjonalności modelu matematycznego jest umożliwienie przeprowadzenia kompleksowej analizy hydraulicznej sieci. Analizy takie wykorzystywane są następnie przy tworzeniu wieloletnich planów inwestycyjnych (Master Plan), a także do optymalizacji funkcjonowania systemu wodociągowego czy kanalizacyjnego.
Model hydrauliczny sieci wodociągowej- Taif (Arabia Saudyjska)
Wieloletnie doświadczenie zespołu Saur Polska w zakresie modelowania matematycznego pokazuje, że prawidłowo zbudowany i skalibrowany model daje realne korzyści operatorom systemów wod-kan.
Nasz zespół poza kompleksową implementacją modelu oferuje ścisłą współpracę z Klientem podczas realizacji projektu. Chcemy aby klient mógł samodzielnie wykorzystywać pełną funkcjonalność modelu w swoich strukturach, podnosząc tym samym jakość świadczonych usług.
Obszary zastosowania modeli hydraulicznych