Optymalne zarządzanie majątkiem sieciowym

zarządzanie majątkiem sieciowym

Optymalne zarządzanie majątkiem sieciowym

Racjonalne eksploatowanie systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi jest celem każdego nowocześnie zarządzanego przedsiębiorstwa.

Obniżenie kosztów eksploatacyjnych jest możliwe poprzez redukcję zużycia energii, ilości zużywanych środków chemicznych, obniżenie strat wody, eliminację wód przypadkowych, identyfikację nielegalnych włączeń czy zmniejszenie awaryjności sieci.

Nakłady inwestycyjne ponoszone przez operatorów systemów wod-kan mogą być optymalizowane przy użyciu zintegrowanych narzędzi takich jak GIS, modelowanie hydrauliczne czy monitoring sieci. Implementacja tych systemów przynosi wymierne korzyści każdej komórce organizacyjnej przedsiębiorstwa wodociągowego.
Saur Polska świadczy usługi doradcze w następujących obszarach:
  • systemy GIS,
  • modelowanie matematyczne sieci wod-kan,
  • koncepcja/projektowanie systemu monitoringu,
  • długofalowe planowanie inwestycyjne,
  • studia strat wody,
  • redukcja wód przypadkowych,
  • zarządzanie energią,
  • studia ochrony przeciwpożarowej,
  • ocena i redukcja awaryjności sieci,
  • optymalne planowanie czyszczenia sieci.
Modelowanie
GIS - zarządzanie majątkiem
Monitoring